home

eventi

aikido

forum

taai

 

Morihei Ueshiba Morihiro Saito

PROSSIMO GRANDE EVENTO:
Giaveno (TO) - Saito Sensei KINEN KOSHUKAI
Decennale della morte di Saito Sensei
11-12-13 Maggio 2012